วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสูงให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว นักวิชาการและทีมงานนายกเทศมนตรีสุรนารี ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ตำบลโคกสูงฯ

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลโคกสูงให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว นักวิชาการและทีมงานนายกเทศมนตรีสุรนารี ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ตำบลโคกสูงฯ ตามเส้นทางตะลุยดินแดน โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินโลก เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์ (Fossil) ตามเส้นทางรอบมหานครโคราช และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกสูง รวมทั้งตำบลอื่นบริเวณรอบมหานครโคราชด้านซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)