วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา ร่วมงานแถลงข่าว Fossil Festival ครั้งที่ 6

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา ร่วมงานแถลงข่าว  Fossil  Festival ครั้งที่ 6