วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายเจษฎา แพงแสงไพศาล ปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง นางนารี ไชยนอก รองปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตําบลโคกสูงร่วมตรวจสอบดูความเรียบร้อยพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน งานลอยกระทง 2565


วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น นายเจษฎา แพงแสงไพศาล ปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง นางนารี ไชยนอก รองปลัดเทศบาลตําบลโคกสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตําบลโคกสูงร่วมตรวจสอบดูความเรียบร้อยพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สวนน้ำบึงระงม ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา