วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณ สระน้ำวัดระงม


เทศบาลตำบลโคกสูง โดยท่านนายกแหลมทอง วัฒนา ท่านปลัดเจษฎา แพงแสงไพศาล และผู้บริหารเทศบาล ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ชาวบ้าน โคกสูงและใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณ สระน้ำบึงระงม ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)