วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชาคมเพื่อตรวจสอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชาคมเพื่อตรวจสอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ณ วัดลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง