ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกสูง ได้จัดโครงการเสริมสร้างกำลังใจ เยียวยา ฟื้นฟู สงเคราะห์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดลำเชิงไกร


โครงการเสริมสร้างกำลังใจ เยียวยา ฟื้นฟู สงเคราะห์ ผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม ณ วัดลำเชิงไกร ในวันอังคารที่ 12 ตุล คม 2564