วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงได้มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลโคกสูง


วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
นายแหลมทอง วัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงได้มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลโคกสูง ให้กับประชาชนชาวตำบลโคกสูงได้รับทราบ ตามนโยบายนายกพบประชาชนทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์