วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาตรวจเยียมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโคกสูง


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์พักคอยห่วงใยคนโคกสูง ณ หอประชุมเทศบาลตําบลโคกสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง