วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลโคกสูง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเจษฎา แพงแสงไพศาล ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง จ่าเอกรฐนนท์ สอดโคกสูง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดเตรียมสถานที่พักคอยเทศบาล ต.โคกสูง แห่งที่ 2 บริเวณหอประชุมเทศบาล ต.โคกสูง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

นายแหลมทอง  วัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลโคกสูง คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเจษฎา  แพงแสงไพศาล  ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
จ่าเอกรฐนนท์ สอดโคกสูง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เตรียมความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์ รอรับผู้กักตัวที่จะมาเพิ่ม ในช่วงเย็นนี้ ณ สถานที่พักคอยเทศบาลตำบลโคกสูง แห่งที่ 2
บริเวณหอประชุมเทศบาลตําบลโคกสูง

และบรรยากาศ การอยู่เวรดูแลผู้กักกันตัว ณ สถานที่พักคอยเทศบาลตำบลโคกสูง แห่งที่ 1 วัดโคกสูง โดยทำการฉีด พ่นน้ำยา ทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว โดยมีประชาชนได้มอบอาหาร เครื่องดิ่ม ของใช้ที่จำเป็น อย่างต่อเนื่อง