วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทศพร ลังโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ

 

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทศพร ลังโคกสูง นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ ย่า คุณตา คุณยาย ของพวกเราชาวโคกสูง ร่วมรับใบประกาศฯ ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา