ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ