ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ