ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ไฟประดับ และจัดตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ