ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อคอนกรีดเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมท่อพัก หมู่ 7 สายบุญเหลือแลนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ