ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ