ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ สายบ้านนายมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ