ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๖๖๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ