ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ