ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์ปริมาณน้ำล้นตลิ่งลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดยให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมเก็บทรัพย์สิน สิ่งของ และเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย


รายละเอียดตามเอกสารแนบ