ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโคกสูง ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพฤหัสบดีที่22 พ.ย.2561 เวลา17.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงระงมตำบลโคกสูง จัดโดยเทศบาลตำบลโคกสูง 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ
- การจำหน่ายกระทงของโรงเรียนทีประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ ทต.โคกสูง
044-294456