ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  คลิกที่นี่