ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2562)

ประกาศใช้แแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2562) ของเทศบาลตำบลโคกสูง  คลิกที่นี่