ประชาสัมพันธ์ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

ประชาสัมพันธ์ "วันงดสูบบุหรี่โลก"